söndag 28 april 2013

Kulturvandring i Halltorp sockenLördagen den 27 april arrangerade Söderåkra Hembygdsgille tillsammans med Södermöre hembygdsförening en arkeologisk kulturvandring i Halltorp socken. Guidade och berättade gjorde arkeolog Pierre Petersson och hembygdskännaren Lars Larsson.

Evenemanget började i Stuvenäs där vi besåg ett så kallat storröse från bronsåldern, 26 meter i diameter och 4 meter högt. I närheten finns också gravfält från bronsålder, bl a med tre så kallade kulthus. Vi fick veta att detta var en mycket speciell miljö under bronsåldern (1800-500 f Kr). En plats där dåtidens överklass begravt sina döda och haft seremonier inom ramen för förfädersdyrkan. Något som man anser var mycket viktigt på den tiden. Platsen var en central- och mötesplats och har drag som påminner om några av de förnämsta bronsåldersmiljöer vi känner till.

Vi åkte sedan till Värnanäs där vi fikade innan Lars och Pierre berättade om den försvunna medeltidsbyn Södra Värnaby. Denna by var på sin tid den överlägset största i Halltorp socken och har mycket gamla rötter. Flera gånger kom byn i kläm när kungar och adel hade andra planer för Värnanäs. T ex Gustav Vasa och Axel Oxenstierna. Långt innan den tiden fans det kanske en storgård här någonstans som indirekt kan ha givit upphov till Halltorp.

Vi avslutade dagens övningar vid Halltorp kyrka. En av landets märkligaste. En gång hade den fyra våningar och två torn! I dag finns två våningar kvar men inga torn. Själva kyrkorummet ligger ca tre meter över markytan och dit in fanns på medeltiden bara en ingång, genom en vacker och påkostad stenportal. Inne i kyrkan som då var mycket mindre fanns en stor fyrkantig pelare med en trappa innuti. Via den trappan kom man till kyrkans källare som ännu är bevarad. Träbjälkar här nere är daterade till 1209 eller 1210 så det var däromkring man började bygga kyrkan. Man tror att den var färdig framåt 1240. Man vet inte riktigt vad källaren haft för funktioner. Men många intressanta fynd, som biskopssigill, dyrbara glasbägare från Venedig, en liten silverskatt och mycket annat berättar om olika och ovanliga funktioner. Att försvara sig var säkert viktigt men man tror inte idag att det var den enda funktionen utöver kyrkofunktionen. Begreppet försvarskyrka är därför lite vilseledande.

Cirka 20 personer anslöt till denna kulturvandring som blev till en trevlig och lärorik dag!
måndag 4 mars 2013

Vem är Du - sök dina rötter


Att släktforska har blivit en allt mer populär sysselsättning. Att finna sina rötter, sitt ursprung och sin egen historia är något som tilltalar många. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Att följa sina egna släktled är både spännande och lärorikt och något som ofta bjuder på överraskningar. I en tid av instabillitet och där samhällshjulen ständigt snurrar fortare och fortare är det också en väg till att finna en förankring i tiden och tillvaron. Ett sätt att svara på "vem är jag?" "Vad gör jag här?" "Varifrån kommer jag?" Historiens vingslag susar och skapar ibland en viss klarhet, en känsla av förståelse.

Den 16 mars är det släktforskningens dag. Det vill vi i Söderåkra hembygdsgille högtidlighålla genom att fram till och med denna dag erbjuda Dig hjälp och vägledning i släktforskning. Erbjudandet riktar sig i första hand till dig som inte tidigare har släktforskat. Vi svarar då på hur man kan börja och erbjuder att utföra en timmes sökning i de digitala arkiven. Det innebär i de flesta fall ett antal generationer bakåt i tiden från den eller de personer du väljer att utgå ifrån. Men eftersom människor ibland "försvinner" så kan inga garrantier utlovas. Betänk dock att komersiella släktforskartjänster kan vara tämligen kostsamma, så ta chansen att få en start och lite rådgivning alldeles gratis!

Även du som har vana av släktforskning sedan tidigare är välkommen med frågor. Att lösa upp knutar när man kört fast kan emellertid vara tidskrävande. Det går inte att utlova något, men vi försöker gärna i den mån tiden tillåter.

Välkommen med dina frågor!

soderakrahembygdsgille@hotmail.com

Eller besök Söderåkra hembygdsgille på Facebook

tisdag 3 juli 2012

Hembygdsgillet har under året utkommit med en ny bok. Den heter "Landet på sjösidan" och är författad av Per Jonsson.

"Landet på sjösidan" är en bok som skildrar en del av Söderåkras kustbygd och dess invånare under 1800-talet och början av 1900-talet. Här skildras byarna Djursvik, Kroka, Åd och Påbonäs historia. Vilka människor som byggde och bodde i husen. Hur de små samhällena påverkades av de omvälvande förändringarna som ägde rum vid den här tiden; jordbrukets skiftesreformer, sjöfartens utveckling och handels- och näringsfriheten. Boken fångar kvarlevande minnen och anekdoter om människorna som levde i byarna, en dokumentation av gamla släkter som funnits på samma plats i generationer.

200 sidor, inbunden, rikligt illustrerad med bl a många gamla fotografier.

Boken säljs bl a av Hemtema i Söderåkra, Möre Hotell, Torsås bibliotek och Möre bok och kontor i Torsås. Boken kan även beställas via Hembygdsgillet.

onsdag 7 mars 2012

Timat i Gunnarstorp för 635 år sedanDen 2 februari 1377 avfattades ett brev, eller kanske snarare ett slags kontrakt, i Kalmar. Det blev ett av de äldsta dokument som finns bevarade och som berör Söderåkra socken (de allra äldsta är från 1300-talets förra hälft).

Just denna dag överlät Ingeborg Eriksdotter 1 penning av den ränta hon uppbar av sina egendomar i byn Gunnarstorp till nunneklostret i Kalmar. Just denna donation avsåg jord som fanns intill den jord som klostret redan sedan tidigare ägde i byn. Texten lyder:

Jak Ingeborgh Eriksdoter . kennis offenbarleka medh thesso mynne öpno brewe mik haua gyuit söstromyn . j Calmarnom . ena pennings skuld j Gunnisthorpe medh allom til laghwm vatom ok thorrom lygiande jnne medh thera goze . them til aeuerdhelika aego ok til gagn . Ok aafhedyr jak thet mik ok mynom arwm . for mynna syaal skuld . Til thes mere witne ok sannind saetar jak mit jnseghle for thetta breef. Scriptum Calmarnie anno Domini M ccc lxx septimo . die Purificacionis beate Virginis meo sub sigillo presentibus jmpendenti.

Klarar ni ut medeltidssvenskan?

torsdag 27 oktober 2011

Rapport från föredraget om medeltidenI lördags (22 oktober) arrangerade vi tillsammans med de andra hembygdsföreningarna i socknen (Bergkvara, Torsås och Gullabo) ett föredrag om medeltiden med arkeolog Pierre Petersson. Till fritidsgården på Torsskolan, där det hela gick av stapeln, hade ca 25 personer sökt sig. De fick lära sig mer medeltiden, varför det kallas medeltid och när medeltiden började. Något som visade sig inte vara så okomplicerat som man kan tro.

Vi fick lära oss att den yngre järnålderns bönder och stormän som representerade ett självstyändigt lokalsamhälle övergik i att bli en pemanent del av staten Sverige på 1200-talet. Det fick också konsekvenser för dem som bodde här. Minst 80 procent av all jord i Möre kom nämligen att ägas av andra än bönderna själva. De flesta var arrendebönder. Medeltiden innebar på många sätt en samhällsförändring som var genomgripande på alla plan.
Vi fick göra bekantskap med flera byar i det som idag är Torsås kommun, bl a med sockencenrana Torsås och Söderåkra som en gång tedde sig dramatisk annorlunda mot hur de ser ut idag. Vi mötte de märkliga kyrkorna som hade många olika funktioner och våningar. Men försvarskyrka är ett förlegat begrepp, även om försvarbarhet kan ha varit en bland flera funktioner. Vi fick veta mer om skogsbygdens omfattande järnhantering, om riddarna på Påbonäs borg som en spegling av det politiska läget under 1300-talet och om hur fattiga arrendebönder kunde skapa en social position i lokalsamhället trots mycket knappa medel.

Vi hade intrycket av att de som kommit för att lyssna var mycket nöjda med det de fick höra. Och att de tyckte det var intressant och lärorikt.

(Bilden tillhör: Pierre Petersson)

onsdag 19 oktober 2011

Föredrag om medeltiden

Ja det var minsan länge sedan det skrevs något på vår blogg. I dag kan vi alla fall tipsa om ett föredrag som Söderåkra Hembygdsgille arrangerat tillsammans med de andra hembygdsföreningarna i Torsås kommun.

Föredraget, som hålls av arkeolog Pierre Petersson, äger rum på lördag 22 oktober i Torsskolans fritidsgård. Det kommer att handla om medeltiden i det område som nu är Torsås kummun. Medeltiden var en spännande period då mycker av grunden till vårt samhälle och landskap lades. Hur detta skedde och hur det tedde sig i Torsås - Söderåkrabygden under den perioden kommer vi att få veta mer om på lördag då Pierre föreläser och visar blilder.

Alla intresserade är välkomna - det är naturligtvis gratis!

fredag 20 maj 2011

Bilder från förr


Här kommer ett gammalt foto från Söderåkra. Bilden föreställer som synes en affär. Huset är det som en gång var Grattes och senare "Bertils affär". Huset finns kvar om än i något förändrat skick och är beläget vid Prästgårdsvägen. I området här växte kring förra sekelskiftets början ett "andra centrum" i Söderåkra fram, främst tack vare att Kalmar - Torsås järnväg kom att dras förbi. Söderåkra var en av stationerna längs banan.

(Bild från Söderåkra Hembygdsgilles sida på Facebook)