onsdag 7 mars 2012

Timat i Gunnarstorp för 635 år sedanDen 2 februari 1377 avfattades ett brev, eller kanske snarare ett slags kontrakt, i Kalmar. Det blev ett av de äldsta dokument som finns bevarade och som berör Söderåkra socken (de allra äldsta är från 1300-talets förra hälft).

Just denna dag överlät Ingeborg Eriksdotter 1 penning av den ränta hon uppbar av sina egendomar i byn Gunnarstorp till nunneklostret i Kalmar. Just denna donation avsåg jord som fanns intill den jord som klostret redan sedan tidigare ägde i byn. Texten lyder:

Jak Ingeborgh Eriksdoter . kennis offenbarleka medh thesso mynne öpno brewe mik haua gyuit söstromyn . j Calmarnom . ena pennings skuld j Gunnisthorpe medh allom til laghwm vatom ok thorrom lygiande jnne medh thera goze . them til aeuerdhelika aego ok til gagn . Ok aafhedyr jak thet mik ok mynom arwm . for mynna syaal skuld . Til thes mere witne ok sannind saetar jak mit jnseghle for thetta breef. Scriptum Calmarnie anno Domini M ccc lxx septimo . die Purificacionis beate Virginis meo sub sigillo presentibus jmpendenti.

Klarar ni ut medeltidssvenskan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar