torsdag 27 oktober 2011

Rapport från föredraget om medeltidenI lördags (22 oktober) arrangerade vi tillsammans med de andra hembygdsföreningarna i socknen (Bergkvara, Torsås och Gullabo) ett föredrag om medeltiden med arkeolog Pierre Petersson. Till fritidsgården på Torsskolan, där det hela gick av stapeln, hade ca 25 personer sökt sig. De fick lära sig mer medeltiden, varför det kallas medeltid och när medeltiden började. Något som visade sig inte vara så okomplicerat som man kan tro.

Vi fick lära oss att den yngre järnålderns bönder och stormän som representerade ett självstyändigt lokalsamhälle övergik i att bli en pemanent del av staten Sverige på 1200-talet. Det fick också konsekvenser för dem som bodde här. Minst 80 procent av all jord i Möre kom nämligen att ägas av andra än bönderna själva. De flesta var arrendebönder. Medeltiden innebar på många sätt en samhällsförändring som var genomgripande på alla plan.
Vi fick göra bekantskap med flera byar i det som idag är Torsås kommun, bl a med sockencenrana Torsås och Söderåkra som en gång tedde sig dramatisk annorlunda mot hur de ser ut idag. Vi mötte de märkliga kyrkorna som hade många olika funktioner och våningar. Men försvarskyrka är ett förlegat begrepp, även om försvarbarhet kan ha varit en bland flera funktioner. Vi fick veta mer om skogsbygdens omfattande järnhantering, om riddarna på Påbonäs borg som en spegling av det politiska läget under 1300-talet och om hur fattiga arrendebönder kunde skapa en social position i lokalsamhället trots mycket knappa medel.

Vi hade intrycket av att de som kommit för att lyssna var mycket nöjda med det de fick höra. Och att de tyckte det var intressant och lärorikt.

(Bilden tillhör: Pierre Petersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar