måndag 4 mars 2013

Vem är Du - sök dina rötter


Att släktforska har blivit en allt mer populär sysselsättning. Att finna sina rötter, sitt ursprung och sin egen historia är något som tilltalar många. Och det är kanske inte så svårt att förstå. Att följa sina egna släktled är både spännande och lärorikt och något som ofta bjuder på överraskningar. I en tid av instabillitet och där samhällshjulen ständigt snurrar fortare och fortare är det också en väg till att finna en förankring i tiden och tillvaron. Ett sätt att svara på "vem är jag?" "Vad gör jag här?" "Varifrån kommer jag?" Historiens vingslag susar och skapar ibland en viss klarhet, en känsla av förståelse.

Den 16 mars är det släktforskningens dag. Det vill vi i Söderåkra hembygdsgille högtidlighålla genom att fram till och med denna dag erbjuda Dig hjälp och vägledning i släktforskning. Erbjudandet riktar sig i första hand till dig som inte tidigare har släktforskat. Vi svarar då på hur man kan börja och erbjuder att utföra en timmes sökning i de digitala arkiven. Det innebär i de flesta fall ett antal generationer bakåt i tiden från den eller de personer du väljer att utgå ifrån. Men eftersom människor ibland "försvinner" så kan inga garrantier utlovas. Betänk dock att komersiella släktforskartjänster kan vara tämligen kostsamma, så ta chansen att få en start och lite rådgivning alldeles gratis!

Även du som har vana av släktforskning sedan tidigare är välkommen med frågor. Att lösa upp knutar när man kört fast kan emellertid vara tidskrävande. Det går inte att utlova något, men vi försöker gärna i den mån tiden tillåter.

Välkommen med dina frågor!

soderakrahembygdsgille@hotmail.com

Eller besök Söderåkra hembygdsgille på Facebook

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar