tisdag 1 december 2009

Renoveringen av kvarnen i Bruatorp

I Söderåkra Hembygdsgilles byggnadsbestånd ingår två väderkvarnar s.k. holländare. Den ena är i Grisbäck och den andra i Bruatorp. Kvarnen i Bruatorp är byggd där den står 1808 av stadsbyggmästare Nylander, som då var ägare till Bruatorps gård. Den var i drift till 1904. Mjölnare Söderberg var enligt uppgift siste mjölnaren på kvarnen. Den har sedan fått förfalla till 1955 då en en genomgripande exteriör renovering genomfördes av Söderåkra Hembyggdsgille. Nästa renovering skedde 1985 då nya vingar tillverkades. Kvarnen är ett av Torsås kommuns två byggnadsminnesförklarade objekt.

2007 kunde konstateras att gångåsen vid vingarnas genomskärning hade gått av och hölls endast samman av järnbeslag. Styrstagen från kvarnhuset var uppruttna. Fasaden behövde delvis bytas ut. Detta gjorde att en akut renovering måste till. Söderåkra Hembygdsgille beviljades av Länsstyrelsen bidrag. Även Kalmar Läns Museum beviljade ett mindre bidrag. Utöver detta har många ideella timmar arbetats av Gillets medlemmar. Under renoveringens gång har mycket uppruttet material ersatts som ej syntes vid projekteringen. Bland annat byttes lagerbalken i vilken den rundade stenen ligger som utgör gångåsens lager. Kvarnen är nu slutbesiktigad. En fasadstrålkastare kommer att lysa upp den fram till nyår. Återinvigning hoppas vi i styrelsen skall ske en vacker vårdag 2010.

Östen Jannert

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar